OFERTA

KOAGULANTY

Koagulanty SCANPOL® |  jak działają ?

Proces chemicznego oczyszczania ścieków przemysłowych metodą koagulacji. Polega na dodaniu czynników takich jak koagulanty żelazowe lub glinowe. Ułatwia to destabilizację i wytrącenie rozpuszczonych zanieczyszczeń. Czynniki te powodują koagulację. Używane są do poprawy zdolności do osadzania się wytrąconego osadu.

Obróbka ścieków koagulantami SCANPOL®

Jako producent dostosowaliśmy nasze produkty do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Powstały specjalnie do oczyszczania trudnych ścieków przemysłowych. Do takich należą: ścieki z przemysłu galwanicznego, zużyte kąpiele i płuczki z procesu czarnego chromianowania, roztwory procesowe chromianowania oparte na Cr3+, zużyte kąpiele do wywoływania i stripperowania fotoresistów oraz maski lutowniczej (przy produkcji obwodów drukowanych). Wykazują wysoką skuteczność w oczyszczaniu ścieków pochodzących z malowania proszkowego, garbarni, kopalni, mleczarni i wielu innych. Nasze koagulanty często stosowane są do oczyszczania i uzdatniania wody.

Koagulanty z naszej oferty, przykłady:

 •  żelazowe      : SCANPOL® 40  i  SCANPOL® 27
 •  glinowe        : SCANPOL® 87
 •  organiczne  : SCANPOL® 18

Stosowanie koagulantów SCANPOL® – korzyści

 • redukcja kosztów operacyjnych,
 • zużycie do 5 razy mniejsze (w porównaniu do zwykłego chlorku żelaza i chlorku poliglinu)
 • procesy koagulacji i strącania przebiegają szybko i skutecznie przy minimalnym zużyciu,
 • bardzo wysoka efektywność wytrącania metali w obecności PO4-, CO3-, F-, NH4+,
 • dozowanie w małych ilościach 0,1-0,15 L./m3 ścieku,
 • redukcja siarczanów, fosforanów, azotanów dzięki zastosowaniu SCANPOL® Technology,
 • redukcja ChZT,
 • redukcja Cr+6 do Cr+3 nawet w środowisku alkalicznym,
 • mała ilość osadu pokoagulacyjnego – do 50% mniej,
 • przejście na przyjazną dla środowiska technologię,
 • poprawa wydajności i parametrów środowiskowych odprowadzanych ścieków,
 • nadają się do okresowej, jak również ciągłej obróbki ścieków.

 

Produkty SCANPOL® są rozwijane zgodnie z Dyrektywą 96/62/WE. Preferuje ona rozwój chemikaliów wywierających jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne.

   

 

OFERTA

FLOKULANTY

Flokulant | Polielektrolit | Polimer | SCANPOL® – co to jest i jak działa ?

Flokulacja

Flokulacja jest końcowym etapem koagulacji w procesie chemicznego oczyszczania ścieków przemysłowych. Po zakończeniu procesu koagulacji i dodaniu flokulantu tworzą się wiązania kowalencyjne pomiędzy micelami, dzięki czemu łączą się one w większe rozbudowane agregaty. Cząstki te tzw. flokuły można zaobserwować w postaci kłaczków, ziaren lub płatków. Skłaczkowaną postać wyodrębnionych substancji można łatwo usunąć metodami fizycznymi poprzez sedymentacje, flotacje lub filtracje.

 

Flokulanty - SCANPOL®

Flokulacja | SCANPOL®

Odwadnianie osadu

Do zmniejszenia objętości osadów po zakończonym procesie flokulacji wykorzystuje się prasy filtracyjne. Odwodniony osad można przekazać do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy, a sklarowane wody odpadowe (po spełnieniu norm) odprowadzić do kanalizacji. Dobór właściwego polielektrolitu jest kluczowy w procesie odwadniania osadu. Dlatego warto powierzyć to zadanie naszym specjalistom. Właściwie dobrany flokulant to podstawa sukcesu w chemicznym oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody.

 

Flokulanty przykłady, rodzaje, zastosowanie:

 • anionowe do zawiesin o odczynie obojętnym lub zasadowym.
 • niejonowe / obojętne –  do obróbki rud, węgla oraz soli.
 • flokulanty kationowe – do zawiesin o odczynie kwaśnym.

 

OFERTA

INNE APLIKACJE SCANPOL

Istnieje wiele bardzo różnych procesów produkcyjnych, które powodują, że wielkość i zawartość zanieczyszczeń w ściekach różni się znacznie w zależności od firmy i branży.
Nakłada to wysokie wymagania na każdą oczyszczalnię ścieków, a my możemy pomóc Ci spełnić te wymagania.
Jako konsultanci wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby znaleźć dostosowane rozwiązania dla wszystkich naszych klientów.

OFERTA

ELMACRON AB

Firma ELMACRON AB rozpoczęła działalność w 1978 roku.

Od początku powstania zajmuje się produkcją  urządzeń pomiarowych, dozujących i kontrolnych wykorzystywanych miedzy innymi w procesach obróbki powierzchni metali oraz przemyśle galwanicznym . Firma ELMACRON AB działa na całym świecie.

Główne produkty to elektrody , mierniki i sterowniki  pH, Redoks, chloru, mV.  Uzupełnieniem oferty są przepływomierze i pompy dozujące.

Niezawodność urządzeń została potwierdzona w zakładach przemysłu ciężkiego. Zostały one docenione przez wielu klientów w Szwecji gdzie ELMACRON AB pokrywa zapotrzebowanie ok. 75 % rynku.

Większość osób zatrudnionych w ELMACRON AB pracuje  tam od dłuższego czasu i ma duże doświadczenie w technologii procesowej.

W Polsce  od 2007 r.  wyłącznym przedstawicielem ELMACRON AB  jest SCANDRILL S.C.

OFERTA

BIOPREPARATY

Uzupełnieniem naszej oferty preparatów do koagulacji i flokulacji są biopreparaty przeznaczone do przemysłowych oczyszczalni ścieków. Charakteryzują się one niezwykłą skutecznością potwierdzoną u wielu naszych klientów. Ich podstawowe zalety to :

– udrażnianie osadników, systemów drenażowych oraz rur kanalizacyjnych.

– zmniejszanie ilość osadów dennych

– eliminacja nieprzyjemnych zapachów

– redukcja siarkowodoru, amoniaku, azotynów, siarczanów, indolu, skatolu, merkaptanów

– redukcja związków fosforu oraz innych jedno i wielo węglowych związków organicznych

– hamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów

– likwidacja skażeń mikrobiologicznych

Biopreparaty SCANPOL®  usprawniają działanie wszystkich typów oczyszczalni.

Biopreparaty są absolutnie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska i nie wymagają przy stosowaniu zachowywania szczególnych środków ostrożności.

OFERTA

PEHAMETR

Istnieje wiele bardzo różnych procesów produkcyjnych, które powodują, że wielkość i zawartość zanieczyszczeń w ściekach różni się znacznie w zależności od firmy i branży.
Nakłada to wysokie wymagania na każdą oczyszczalnię ścieków, a my możemy pomóc Ci spełnić te wymagania.
Jako konsultanci wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby znaleźć dostosowane rozwiązania dla wszystkich naszych klientów.

OFERTA

REDOKS

Istnieje wiele bardzo różnych procesów produkcyjnych, które powodują, że wielkość i zawartość zanieczyszczeń w ściekach różni się znacznie w zależności od firmy i branży.
Nakłada to wysokie wymagania na każdą oczyszczalnię ścieków, a my możemy pomóc Ci spełnić te wymagania.
Jako konsultanci wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby znaleźć dostosowane rozwiązania dla wszystkich naszych klientów.

OFERTA

PRZEWODNOŚĆ

Istnieje wiele bardzo różnych procesów produkcyjnych, które powodują, że wielkość i zawartość zanieczyszczeń w ściekach różni się znacznie w zależności od firmy i branży.
Nakłada to wysokie wymagania na każdą oczyszczalnię ścieków, a my możemy pomóc Ci spełnić te wymagania.
Jako konsultanci wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby znaleźć dostosowane rozwiązania dla wszystkich naszych klientów.

OFERTA

ANTYPIENIACZE

Preparaty redukujące pianę tzw. Antypieniacze przygotowane do obróbki ścieków przemysłowych pochodzących z galwanizerni, produkcji obwodów drukowanych, malowania proszkowego, myjni samochodowych.

Antypieniacze serii SCANPOL® są skoncentrowanymi, wolnymi od silikonów oraz rozpuszczalników organicznych środkami przeciwpieniącym oraz odpieniającymi do stosowania w aplikacjach gdzie nie wolno używać preparatów zawierających silikony.

Dzięki odpowiednio zaprojektowanej równowadze hydrofobowo-hydrofilowej doskonale rozprzestrzeniają  się w kąpieli wodnej, wymywając się całkowicie nie dopuszczając do osadzania na obrabianych powierzchniach oraz na urządzeniach technologicznych.

Specyficzne zalety produktu:

– nie zawierają  silikonów, krzemionki oraz innych hydrofobowych cząsteczek stałych,

– nie zawierają rozpuszczalników organicznych oraz olejów mineralnych,

– mogą być stosowane w postaci rozcieńczonej wodnej emulsji.

OFERTA

CHŁODZIWO

Chłodziwa SCANPOL ® to całkowicie wolne od oleju chłodzenie i smarowanie podczas obróbki mechanicznej metali, idealne do obrabiarek CNC oraz polerowania przedmiotów w bębnach obrotowych.

 • nie są emulsją oleju i wody,
 • nie ma potrzeby mycia przedmiotów po obróbce,
 • nie kompleksują metali ciężkich,
 • bezpieczne dla ludzi i środowiska,
 • przezroczyste jak woda,
 • nie utrudniają obróbki w oczyszczalni ścieków,
 • hamują rozwój bakterii i grzybów,
 • znakomicie rozpuszczają się w wodzie,
 • zabezpieczają przed korozją,
 • charakteryzują się przyjemnym neutralnym zapachem,
 • do usunięcia pozostałości chłodziwa wystarczy obrabiane przedmioty spłukać wodą,
 • łatwo ulegają biodegradacji.

 

Nasze preparaty opracowane są specjalnie do stosowania jako chłodziwo / smar w mechanicznej obróbce żelaza, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi lub jego stopów, tworzyw sztucznych. Perfekcyjnie sprawdzają się wszędzie tam gdzie wymagane jest zachowanie czystości na powierzchni obrabianego produktu. Idealne do obróbki tworzyw sztucznych gdzie istnieje ryzyko, że ciepło tarcia wpłynie na obrabiany materiał i uniemożliwi jego mechaniczną obróbkę. Do czyszczenia z pozostałości SCANPOL®  z powierzchni obrabianych nie są potrzebne żadne rozpuszczalniki ani alkaliczne roztwory odtłuszczające. Obrabiane przedmioty wystarczy spłukać wodą. Wszystkie metale mogą być spawane natychmiast po obróbce.

.

 

OFERTA

POLIELEKTROLITY

Istnieje wiele bardzo różnych procesów produkcyjnych, które powodują, że wielkość i zawartość zanieczyszczeń w ściekach różni się znacznie w zależności od firmy i branży.
Nakłada to wysokie wymagania na każdą oczyszczalnię ścieków, a my możemy pomóc Ci spełnić te wymagania.
Jako konsultanci wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby znaleźć dostosowane rozwiązania dla wszystkich naszych klientów.

WYBIERZ KATEGORIĘ
KOAGULANTY
FLOKULANTY
INNE APLIKACJE
ELMACRON
BIOPREPARATY
PEHAMETR
REDOKS
PRZEWODNOŚĆ
ANTYPIENIACZE
CHŁODZIWO
POLIELEKTROLITY