OFERTAKOAGULANTYKOAGULANT SCANPOL ® 40

KOAGULANT SCANPOL ® 40

Opis produktu

KOAGULANT DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

SCANPOL ® 40 jest nieorganicznym koagulantem żelazowym opracowanym specjalnie  do uzdatniania ścieków przemysłowych w galwanizerniach, zawierających płuczki, pół-koncentraty i zużyte kąpiele z pionu galwanizacji, produkcji obwodów drukowanych oraz z procesu malowania proszkowego.

Koagulant SCANPOL ® 40 lepiej niż inne koagulanty działa przy wytrącaniu zanieczyszczeń i metali z roztworów. Jest to produkt profesjonalny zaprojektowany do oczyszczania ścieków przemysłowych, skutecznie redukuje zawartość metali ciężkich, fluorków oraz fosforanów. Nadaje się do okresowej jak również ciągłej obróbki ścieków. Zachowuje swoją wysoką skuteczność w oczyszczaniu bardzo trudnych  ścieków, takich jak  zużyte kąpiele do czarnego chromianowania, kąpiele odtłuszczające i inne zużyte kąpiele galwaniczne. Wytrącone metale mają formę stabilnych kłaczków, które szybko opadają i są łatwe do odseparowania. Zdekantowana ciecz znad osadu (dekant) zawiera bardzo małą ilość rozpuszczonych metali i charakteryzuje się niską wartością ChZT.

Wspomniane zastosowania są tylko niektórymi z obszarów użytkowania tego produktu. Od czasu wprowadzenia tego produktu na rynek jest on wykorzystywany bardzo uniwersalnie w wielu aplikacjach do oczyszczania zanieczyszczonych wód procesowych.

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład:                             mieszanina  o kwaśnym charakterze

Opis:                               czysta, brązowa ciecz

Ciężar właściwy:        1,350 g/cm3

Wartość pH:                 <1

 

SPODZIEWANE KORZYŚCI

 

 • zużycie do 5 razy mniejsze w porównaniu do  zwykłego chlorku żelaza ( III )
 • mała ilość szlamu z wytraconego produktu – do 50% mniej
 • dozowanie w małych ilościach rzędu 0,1-0,15 L/m3 ścieku.
 • eliminacja nieprzyjemnych zapachów ,
 • redukcja siarczanów,  fosforanów,
 • poprawa wydajności i parametrów środowiskowych odprowadzanych ścieków,
 • wprowadzenie nowoczesnych technologii i rozwiązań,
 • przejście na przyjazną dla środowiska  technologię ,
 • redukcja kosztów operacyjnych,
 • redukcja fosforanów z procesów fosforanowania,
 • krystaliczna woda nad wytrąconym osadem,
 • znaczna redukcja ilości szlamu całkowitego.

 

SCANPOL ® 40 wykazuję wysoką skuteczność

 

 • w obecności PO4-,CO3-,F-,NH4+
 • w przypadku obecności słabych i średnio silnych związków kompleksowych
 • w zużytych kąpielach i płuczkach z procesu czarnego chromianowania
 • w roztworach procesowych chromianowania opartych na Cr3+
 • w zużytych kąpielach do wywoływania i stripperowania fotoresistów oraz maski lutowniczej (przy produkcji obwodów drukowanych)

 

 

SPRZĘT DO APLIKACJI KOAGULANTU SCANPOL ® 40

 

Za pomocą SCANPOL®40 możliwa jest obróbka wielu rodzajów ścieków pochodzących z pionu galwanizacji, produkcji obwodów drukowanych i malowania proszkowego, w oczyszczalniach ścieków z neutralizatorami o działaniu okresowym lub o działaniu ciągłym.

Do obróbki wód procesowych zalecane jest stosowanie wyposażenia dozującego SCANPOL®40, umożliwiającego kontrolę czasową lub przepływową. Pompa dozująca może być zainstalowana bezpośrednio przy kontenerze, w którym dostarczany jest roztwór lub do oddzielnego zbiornika stacjonarnego, w którym roztwór jest przechowywany.

 

PROCEDURA OBRÓBKI ŚCIEKÓW

 • Obróbka w neutralizatorach o działaniu okresowym.
 • Obróbka w neutralizatorach o działaniu ciągłym.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu przed jego zastosowaniem

 

OPAKOWANIA

Produkt dostępny w  200l (270 kg) beczkach polietylenowych lub 1000L ( 1350 kg) polietylenowych kontenerach IBC.

 

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach fabrycznych w oddzieleniu od alkaliów, odczynników organicznych, związków organicznych oraz cyjanków. Unikać narażenia na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła.

Temperatura przechowywania: -5°C do +30°C.

Pobierz kartę techniczną.

 

Informacje  przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania tego produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu do określonych celów.