OFERTAFLOKULANTYFLOKULANT – POLIELEKTROLIT – SCANPOL ® 55

FLOKULANT – POLIELEKTROLIT – SCANPOL ® 55

Opis produktu

FLOKULANT DO ODWADNIANIA I ZAGĘSZCZANIA OSADÓW ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH Z GALWANIZERNI, PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH, MALOWANIA PROSZKOWEGO ITP. 

Flokulant  SCANPOL® 55 został specjalnie przetestowany dla stosowania łącznie z  koagulantami  SCANPOL® do obróbki ścieków zawierających płuczki, półkoncentraty i zużyte kąpiele z galwanizacji, produkcji PCB (obwody drukowane) i przy malowaniu proszkowym.

Flokulant SCANPOL® 55 szybko formuje stabilne kłaczki strąconych osadów, zanieczyszczeń i wodorotlenków metali, które osadzają się bardzo szybko i są łatwe do oddzielenia. Najwłaściwszą drogą kontrolowania wprowadzania flokulantu jest proporcjonalne dozowanie w przypadku obróbki metodą ciągłą lub za pomocą regulatora czasowego w przypadku obróbki ścieków metodą okresową.

WŁAŚCIWOŚCI
Skład:amid poliakrylowy
Opis:anionowy czynnik flokulacyjny
Ciężar właściwy:0,750 g/cm3
Wartość pH:6,5 w roztworze 1 % (25 ºC)
PRZYGOTOWANIE

Stężenie:                                             0,025 – 0,05 % wagowych (0,25 – 0,5 g/l)

WYPOSAŻENIE

Zbiornik dozujący musi być wyposażony w mieszadło. Do wprowadzania SCANPOL® 55 do stopnia flokulacji zaleca się pompę dozującą, która kontrolowana jest czasowo lub przepływem ciągłym. Zaleca się, aby dla ułatwiania przygotowanie roztworu stosować urządzenie eżektorowe. Temperatura używanej wody nie powinna przekraczać 30°C.

PROCEDURA OBRÓBKI
Ogólnie:

Dla uzyskania najlepszych z możliwych rezultatów podczas obróbki wód procesowych, zalecane jest wprowadzenie SCANPOL® 55 pod szybko obracające się mieszadło a następnie po tym zredukować mieszanie dla ułatwienia formowania się stabilnych kłaczków.

Obróbka w neutralizatorach o działaniu okresowym

Po wytrąceniu wodorotlenków metali należy dodać SCANPOL® 55 w ilości około 1g/m3 obrabianej wody. SCANPOL® 55 jest dodawany jako 0,05% roztwór i jeden gram tego odczynnika odpowiada 2 l 0,05% roztworu. 

Obróbka w neutralizatorach o działaniu ciągłym

Po wytraceniu wodorotlenków metali przy pH o wartości 9,0 – 9,5, obrabiane ścieki przedostają się do stopnia flokulacji i tutaj dodawany jest 0,05 % roztwór flokulantu w proporcji do wielkości przepływu (1g/m3  albo 2 l/m3 ścieków i 0,05% SCANPOL® 55).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA

Flokulant SCANPOL® 55 nie stwarza poważnego zagrożenia. Rozlany lub rozsypany na podłożu  jest skrajnie śliski.

OPAKOWANIA

Opakowaniami są  25 kg  worki polietylenowe.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach fabrycznych w suchych pomieszczeniach.

Temperatura przechowywania: +5 – +35ºC.

Uwaga

Informacje przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania tegoż produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu do określonych celów.