USŁUGI

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Istnieje wiele bardzo różnych procesów produkcyjnych, które powodują, że wielkość i zawartość zanieczyszczeń w ściekach znacznie się różnią w zależności od firmy i branży. Nakłada to wysokie wymagania na każdą oczyszczalnię ścieków, a my możemy pomóc Ci spełnić te wymagania.
Jako konsultanci wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby znaleźć dopasowane rozwiązania dla wszystkich naszych klientów.

 

Pomoc techniczna

Realizujemy projekty i konsultacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle galwanicznym, malowania proszkowego, cynkowania ogniowego i obwodów drukowanych.

 • konsultacje,
 • audyt instalacji,
 • ustawienia i przeglądy instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych,
 • projekty gospodarki wodno-ściekowej i osadów,
 • nadzór nad realizacją projektu
.
Skontaktuj się z nami
oczyszczanie ścieków przemysłowych

Przeprowadzimy audyt w twoim zakładzie

Nasza oferta skierowana jest do przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Jeśli istnieje potrzeba poprawy wydajności pracy w twojej oczyszczalni:

 • poprawa parametrów środowiskowych odprowadzanych ścieków
 • redukcja kosztów operacyjnych
 • wprowadzenie nowoczesnych technologii i rozwiązań.
 • przejście na przyjazną dla środowiska technologię SCANPOL®
 • przygotowanie raportu wraz z końcowymi wnioskami i zaleceniami
 • opracowanie szacunkowych kosztów proponowanych rozwiązań

 

Możemy Ci pomóc ✔

.
Skontaktuj się z nami