OFERTAKOAGULANTYKOAGULANT SCANPOL ® 27

KOAGULANT SCANPOL ® 27

Opis produktu

KOAGULANT DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH Z GALWANIZERNI, PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH, MALOWANIA PROSZKOWEGO ORAZ KOMUNALNYCH

 

Koagulant SCANPOL® 27 przystosowany jest do oczyszczania ścieków, znajduje zastosowanie przy wytrącaniu zanieczyszczeń i metali z roztworów. Koagulant SCANPOL® 27 szczególnie jest polecany w sytuacjach, gdy zrzucane wody mają zawierać małe ilości metali ciężkich, fluorków, fosforanów oraz kiedy obrabiane ciecze zawierają ślady chromu sześciowartościowego, (Cr+6 redukowany jest do Cr+3 nawet w środowisku alkalicznym). Koagulant SCANPOL® 27 nadaje się do okresowej oraz ciągłej obróbki ścieków.  Znakomite rezultaty uzyskuje się przy obróbce trudnych ścieków (np. zużyte kąpiele odtłuszczające czy zużyte kąpiele galwaniczne). Wspomniane zastosowania to tylko niektóre  z obszarów użytkowania tego produktu.

Wytrącone wodorotlenki mają formę stabilnych kłaczków, które szybko opadają i są łatwe do odseparowania. Zdekantowana ciecz znad osadu (dekant) zawiera bardzo małą ilość rozpuszczonych metali i charakteryzuje się niską wartością ChZT.

Podane wyżej zastosowania  są najbardziej powszechne. Możliwości wykorzystania tego produktu są zdecydowanie szersze i uzależnione od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

 

WŁAŚCIWOŚCI

 

Skład:                                   mieszanina związków o neutralnym charakterze

Opis:                                     Ciecz o żółto-zielonym kolorze

Ciężar właściwy:             1,250 g/cm3

Wartość pH:                       1,5-3

 

KORZYŚCI
  1.   ilość szlamu zostaje poważnie zredukowana
  2.   czas obróbki jest bardzo krótki
  3.  redukcja  metali, fosforanów, fluorków i ChZT

 

WYPOSAŻENIE

Za pomocą koagulantu SCANPOL® 27 możliwa jest obróbka wielu rodzajów ścieków pochodzących z pionu galwanizacji, produkcji obwodów drukowanych i malowania proszkowego, w oczyszczalniach ścieków z neutralizatorami o działaniu okresowym lub o działaniu ciągłym. Do obróbki wód procesowych zalecane jest stosowanie wyposażenia dozującego , umożliwiającego kontrolę czasową lub przepływową. Pompa dozująca może być zainstalowana bezpośrednio przy beczce, w którym dostarczany jest roztwór lub może być zamontowana do oddzielnego zbiornika stacjonarnego, w którym roztwór jest przechowywany.

 

 

PROCEDURA OBRÓBKI

 

Ogólnie:

 

Dla uzyskania najlepszych rezultatów podczas obróbki wód procesowych, zalecane jest zebranie wód odpadowych, półkoncentratów i zużyte kąpiele w oddzielnych zbiornikach. Również taki sam typ odpadów (chromiany, cyjanki, kwaśne/alkaliczne odpady) powinny być zebrane w oddzielnych zbiornikach.

 

Obróbka w neutralizatorach o działaniu okresowym

 

Wartość pH zebranej wody procesowej, w pierwszej kolejności powinna zostać doprowadzona przy pomocy kwasu siarkowego do poziomu 6,0 – 6,5 a następnie dodać 0,5 – 1,0 l SCANPOL® 27 /m3 obrabianych ścieków.

Dokładną ilość SCANPOL® 27 którą należy użyć przy obróbce wody może być zbadana w skali laboratoryjnej. Osiągnięte praktycznie doświadczenia przy ruchu instalacji będą podstawą do skorygowanej dawki. Końcowa wartość pH jest doprowadzana do 9,0 – 9,5 przy pomocy wodorotlenku sodu. Strącony osad należy skoagulować przy pomocy flokulantu SCANPOL® 55. Następnie czystą ciecz zdekantować a osad odwodnić w prasie filtracyjnej.

 

Obróbka w neutralizatorach o działaniu ciągłym

 

SCANPOL® 27 powinno się dozować proporcjonalnie do wielkości przepływu obrabianej wody, w stopniu wstępnej neutralizacji przy pH 5,0-6,5  i przed ostateczną neutralizacją ścieków. Zalecana ilość to 0,2 – 0,4 litra na 1 m3 wody procesowej. Końcową wartość pH doprowadza się do poziomu 9,0 – 9,5 przy pomocy roztworu wodorotlenku sodu. Po jej osiągnięciu, flokulant SCANPOL® 55 jest również dozowany proporcjonalnie do wielkości przepływu obrabianej wody. Skłaczkowany osad oddziela się w osadniku lamelowym i następnie jest odwadniany w prasie filtracyjnej.

Na życzenie klienta możemy przygotować oddzielną ofertę na instalacje do oczyszczania ścieków i urządzenia do dozowania produktów SCANPOL® .

 

OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA

 

Koagulant SCANPOL® 27 jest roztworem słabo kwaśnym i należy unikać dłuższych kontaktów ze skórą.

Należy Zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu przed jego zastosowaniem.

 

OPAKOWANIA

Dostępny w 200 L. beczkach  lub 1000 L.  IBC.

 

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach fabrycznych w oddzieleniu od kwaśnych odczynników, związków organicznych oraz cyjanków. Unikać narażenia na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: -20 – +30°C.

 

Pobierz kartę techniczną.

 

Informacje  przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania tego produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu do określonych celów.

WŁAŚCIWOŚCI
ZWIŃ
ROZWIŃ
Skład:

Mieszanina związków o neutralnym charakterze

Opis:

Ciecz o żółto-zielonym kolorze

Ciężar właściwy:

1,250 g/cm3

Wartość pH:

1,5-3

KORZYŚCI
ZWIŃ
ROZWIŃ
Procedura obróbki
OGÓLNIE
ZWIŃ
ROZWIŃ
OBRÓBKA W NEUTRALIZATORACH O DZIAŁANIU OKRESOWYM
ZWIŃ
ROZWIŃ

Tak działa doskonale.

OBRÓBKA W NEUTRALIZATORACH O DZIAŁANIU CIĄGŁYM
ZWIŃ
ROZWIŃ

Tak działa doskonale.

OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA
ZWIŃ
ROZWIŃ

Preparat przeznaczony do profesjonalnego użytku. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

OPAKOWANIA
ZWIŃ
ROZWIŃ

beczka 200 l., paletopojemnik IBC 1000 l.

PRZECHOWYWANIE
ZWIŃ
ROZWIŃ

Produkt należy przechowywać w temperaturze powyżej 5°C.

PORÓWNANIE
ZWIŃ
ROZWIŃ