OFERTAKOAGULANTYKOAGULANT SCANPOL ® 18

KOAGULANT SCANPOL ® 18

Opis produktu

NATURALNY ECO KOAGULANT DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH Z GALWANIZERNI, PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH (PCB), MALOWANIA PROSZKOWEGO I INNYCH.

Koagulant SCANPOL® 18 został opracowany specjalnie jako ECO alternatywa dla innych nieorganicznych koagulantów.

Koagulant SCANPOL® 18 pomaga przy wytrącaniu zanieczyszczeń i metali z roztworów. Jest specjalnie przystosowany do oczyszczania ścieków wówczas, gdy zrzucane wody mają zawierać małe ilości metali ciężkich, fosforanów jak również zanieczyszczeń typu organicznego.

SCANPOL® 18 nadaje się do okresowej i ciągłej obróbki ścieków. Jest również przydatny przy okresowej obróbce trudnych ścieków, takich jak zużyte kąpiele odtłuszczające, ścieki z garbarni, mleczarni i inne ścieki przemysłowe. Wspomniane zastosowania są tylko niektórymi z obszarów użytkowania tego produktu.

Wytrącone zanieczyszczenia mają formę stabilnych kłaczków, które szybko opadają i są łatwe do odseparowania. Zdekantowana ciecz znad osadu (dekant) zawiera bardzo małą ilość rozpuszczonych metali i charakteryzuje się niską wartością ChZT.

Koagulant SCANPOL® 18 znacząco redukuje fosforany i anionowe detergenty w obrabianych ściekach.

SCANPOL® 18  jest produktem dającym duże możliwości zastosowania go również w innych obszarach obróbki wód zanieczyszczonych , gdzie dozowanie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb, warunków i  oczekiwań użytkowników .

 

WŁAŚCIWOŚCI

 Skład:                      mieszanina związków organicznych

Opis:                         ciemno brązowa ciecz

Wartość pH:            wodny roztwór pH około 3,5

 

 KORZYŚCI

  • bezpieczny w użyciu i transporcie,
  • jest w 100% biodegradowalny i nie powoduje wtórnego zanieczyszczenia ścieku,
  • koagulant pochodzenia roślinnego,
  • redukcja metali ciężkich nawet do 90%!
  • czas obróbki jest bardzo krótki,
  • zawartość metali, fosforanów, ChZT i BZT zostają poważnie zredukowane,
  • bardzo mała ilość szlamu z wytraconego produktu,
  • znaczna redukcja ilości szlamu całkowitego.

 

WYPOSAŻENIE

Za pomocą SCANPOL® 18 możliwa jest obróbka wielu rodzajów ścieków przemysłowych w oczyszczalniach ścieków z neutralizatorami o działaniu okresowym lub o działaniu ciągłym. Do obróbki wód procesowych zalecane jest stosowanie wyposażenia dozującego  SCANPOL® 18, umożliwiającego kontrolę czasową lub przepływową. Pompa dozująca powinna być zainstalowana bezpośrednio na zbiorniku stacjonarnym który jest wyposażony w mieszadło i w którym roztwór jest przygotowywany i przechowywany.

 

PROCEDURA OBRÓBKI

Ogólnie:

 Dla uzyskania najlepszych rezultatów podczas obróbki wód procesowych, zalecane jest zebranie wód odpadowych, półkoncentratów i zużytych kąpieli w oddzielnych zbiornikach.

 

Obróbka w neutralizatorach o działaniu okresowym

Wartość pH zebranej wody procesowej w pierwszej kolejności powinna zostać doprowadzona przy pomocy kwasu siarkowego do poziomu 6,0 – 6,5 , a następnie należy dodać 0,5 – 1,0 l SCANPOL®18 /m3 do obrabianych ścieków.

Dokładną ilość SCANPOL® 18 ,którą należy użyć przy obróbce wody,  można określić w oparciu o badania laboratoryjne. Osiągnięte wyniki przy ruchu instalacji będą podstawą do skorygowanej dawki. Końcowa wartość pH jest doprowadzana do 9,0 – 9,5 przy pomocy wodorotlenku sodu. Strącony osad należy skoagulować przy pomocy flokulantu SCANPOL® 55 lub SCANPOL® 54.   Następnie czystą ciecz zdekantować , a osad odwodnić w prasie filtracyjnej.

 

Obróbka w neutralizatorach o działaniu ciągłym

 SCANPOL® 18 powinno się dozować proporcjonalnie do wielkości przepływu obrabianej wody, w stopniu wstępnej neutralizacji przy pH 5,0-6,5  i przed ostateczną neutralizacją ścieków. Zalecana ilość to 0,2 – 0,4 litra na 1 m3 wody procesowej. Końcową wartość pH doprowadza się do poziomu 9,0 – 9,5 przy pomocy roztworu wodorotlenku sodu. Po jej osiągnięciu, flokulant SCANPOL® 55 lub SCANPOL® 54 jest również dozowany proporcjonalnie do wielkości przepływu obrabianej wody. Skłaczkowany osad oddziela się w osadniku lamelowym i następnie jest odwadniany w prasie filtracyjnej.

Dodatkowo oferujemy rozwiązania techniczne związane z dozowaniem produktów SCANPOL®  ,a w razie potrzeby kompleksową realizację instalacji  do oczyszczania ścieków, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 

OPAKOWANIA

Produkt  sprzedawany jest  w 200 L beczkach (212 kg) lub 1000 L. IBC (1120 kg).

 PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Unikać narażenia na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła. Temperatura przechowywania: +5 – +30ºC.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania tego produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu do określonych celów.