OFERTABIOPREPARATYSCANPOL ® 62

SCANPOL ® 62

Opis produktu

 

BIOPREPARAT DO MIKROBIOLOGICZNEJ OBRÓBKI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH Z GALWANIZERNI, PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH, MALOWANIA PROSZKOWEGO.

 

Biopreparat SCANPOL® 62  jest  przeznaczony  do poprawy parametrów fizykochemicznych ścieków oraz do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych .

 

SKŁAD I DZIAŁANIE

 

W skład biopreparatu SCANPOL ® 62 wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu, powodującym rozpad degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru oraz, siarczanów, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno i wielowęglowych związków organicznych.

 

Kompozyt mikrobiologiczny posiada zdolności wiązania metali ciężkich, kierowania pożądanymi procesami fermentacyjnymi, zmiany pH ścieków i płynnych odchodów oraz bardzo silnego hamowania rozwoju patogennych drobnoustrojów.

 

DAWKOWANIE

 

Biopreparat  SCANPOL® 62   stosuje się w ilości 5-10 gramów na 1 m3 ścieków przy ciągłym przepływie. Szczegółowe dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego takiego obiektu.

Preparat może być stosowany w obecności zwierząt w tym  także wodnych.

Biopreparat jest absolutnie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska i nie wymaga przy stosowaniu zachowywania szczególnych środków ostrożności.

 

Trwałość biopreparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji uwidocznionej na opakowaniu.