OFERTAFLOKULANTYFLOKULANT – POLIELEKTROLIT – SCANPOL ® 54

FLOKULANT – POLIELEKTROLIT – SCANPOL ® 54

Opis produktu

FLOKULANT DO ODWADNIANIA I ZAGĘSZCZANIA OSADÓW ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH Z GALWANIZERNI, PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH, MALOWANIA PROSZKOWEGO.

Flokulant  SCANPOL® 54 został specjalnie przetestowany dla stosowania łącznie z  koagulantami  SCANPOL® do obróbki ścieków zawierających płuczki, półkoncentraty i zużyte kąpiele z galwanizacji, produkcji PCB (obwody drukowane) i przy malowaniu proszkowym.

Flokulant SCANPOL® 54 szybko formuje stabilne kłaczki strąconych osadów, zanieczyszczeń i wodorotlenków metali, które osadzają się bardzo szybko i są łatwe do oddzielenia. Najwłaściwszą drogą kontrolowania wprowadzania flokulantu jest proporcjonalne dozowanie w przypadku obróbki metodą ciągłą lub za pomocą regulatora czasowego w przypadku obróbki ścieków metodą okresową.

WŁAŚCIWOŚCI

Skład:                                  Amid poliakrylowy

Opis:                                    kationowy czynnik flokulacyjny

Ciężar właściwy:               0,750 g/cm3

Wartość pH:                      6 w roztworze 1 % (25 ºC)

PRZYGOTOWANIE

Stężenie: 0,025 – 0,05 % wagowych (0,25 – 0,5 g/l)

WYPOSAŻENIE

Zbiornik dozujący musi być wyposażony w mieszadło. Do wprowadzania SCANPOL® 54 do stopnia flokulacji zaleca się pompę dozującą, która kontrolowana jest czasowo lub przepływem ciągłym. Zaleca się, aby dla ułatwiania przygotowanie roztworu stosować urządzenie eżektorowe. Temperatura używanej wody nie powinna przekraczać 30°C.

PROCEDURA OBRÓBKI

Ogólnie:

Dla uzyskania najlepszych z możliwych rezultatów podczas obróbki wód procesowych, zalecane jest wprowadzenie SCANPOL ® 54 pod szybko obracające się mieszadło a następnie po tym zredukować mieszanie dla ułatwienia formowania się stabilnych kłaczków.

Obróbka w neutralizatorach o działaniu okresowym

Po wytrąceniu wodorotlenków metali należy dodać SCANPOL® 54 w ilości około 1g/m3 obrabianej wody. SCANPOL ® 54 jest dodawany jako 0,05% roztwór i jeden gram tego odczynnika odpowiada 2 l 0,05% roztworu.

Obróbka w neutralizatorach o działaniu ciągłym

Po wytraceniu wodorotlenków metali przy pH o wartości 9,0 – 9,5, obrabiane ścieki przedostają się do stopnia flokulacji i tutaj dodawany jest 0,05 % roztwór SCANPOL® 54 w proporcji do wielkości przepływu (1g/m3  albo 2 l/m3 ścieków i 0,05% ).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA

Flokulant SCANPOL® 54 nie stwarza poważnego zagrożenia. Rozlany na podłożu produkt jest skrajnie śliski.

OPAKOWANIA

25 kg worki polietylenowe.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach fabrycznych w suchych pomieszczeniach.

Temperatura przechowywania: +5 – +35ºC.

 

 

Uwaga

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania tego produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu do określonych celów.