OFERTAANTYPIENIACZEANTYPIENIACZ SCANPOL ® 502

ANTYPIENIACZ SCANPOL ® 502

Opis produktu

PREPARAT REDUKUJĄCY PIANĘ  DO STOSOWANIA W OBRÓBCE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH POCHODZĄCYCH Z GALWANIZERNI, PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH, MALOWANIA PROSZKOWEGO, MYJNIACH SAMOCHODOWYCH.

 

Antypieniacz SCANPOL ® 502 jest skoncentrowanym, wolnym od silikonów oraz rozpuszczalników organicznych środkiem neutralizującym pianę.  Zaprojektowany w celu kontroli  piany w procesach wywoływania oraz usuwania fotopolimeru przy produkcji obwodów drukowanych jak również w innych aplikacjach gdzie nie wolno używać preparatów zawierających silikony.

Dzięki odpowiednio zaprojektowanej równowadze hydrofobowo-hydrofilowej produkt doskonale rozprzestrzenia się w kąpieli wodnej, wymywając się całkowicie nie dopuszcza do osadzania na obrabianych powierzchniach oraz na urządzeniach technologicznych.

 

Specyficzne zalety produktu:

  • nie zawiera silikonów, krzemionki oraz innych hydrofobowych cząsteczek stałych,
  • nie zawiera rozpuszczalników organicznych oraz olejów mineralnych,
  • może być stosowany w postaci rozcieńczonej wodnej emulsji,
  • jest  mieszaniną na bazie alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych .

 

Parametry fizyko-chemiczne

Wygląd:                                                    Mętna biała ciecz

Gęstość w temp 20ºC, g/cm3:        Około 1,0

Rozpuszczalność w wodzie:             Bardzo łatwo emulguje się w wodzie

pH:                                                              Obojętne

Charakter jonowy:                              Niejonowy

Lepkość, mPas:                                     50-200

 

Dawkowanie 

SCANPOL ® 502  można stosować w postaci handlowej lub w formie rozcieńczonej emulsji wodnej.

Przeciętne dawkowanie:        0,1 – 1,0 l/1000 l

Zarówno miejsce dozowania preparatu jak i jego dokładne dawki powinny być dostosowane do lokalnych warunków (na podstawie próby przemysłowej).

 

Środki ostrożności podczas stosowania

Całość dokładnie wymieszać bezpośrednio przed użyciem.

Należy unikać dłuższych kontaktów ze skórą.

 

Podczas pracy z produktem powinny być stosowane  środki ostrożności.

  •             Stosować ochronę oczu, rękawice ochronne i odpowiedni ubiór roboczy podczas pracy z roztworem.
  •             W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i obowiązkowo uzyskać pomoc    okulisty/lekarza.
  •             W przypadku kontaktu ze skórą, przepłukać skażony obszar i obowiązkowo uzyskać pomoc dermatologa.
  •             Zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu przed jego zastosowaniem.

 

Opakowania oraz przechowywanie

Dostępny w  kanistrach 25 L. , oraz beczkach 200 litrów lub IBC 1000L. .

Zaleca się przechowywanie w pomieszczeniach w temperaturze od 5-30ºC w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

Przedłużone magazynowanie oraz przechowywanie w skrajnych temperaturach może skutkować niewielkim rozwarstwieniem produktu.

W przypadku rozlania zebrać preparat chłonnym materiałem i przenieść do pojemnika z odpadami. Zanieczyszczoną powierzchnię zmyć duża ilością wody.