OFERTAINNEAPLIKACJESCANPOL ® 9106

SCANPOL ® 9106

Opis produktu

EKOLOGICZNE CHŁODZIWO – EKO – PRODUKT DO CHŁODZENIA I SMAROWANIA PODCZAS OBRÓBKI MECHANICZNEJ I POLEROWANIA PRZEDMIOTÓW

 

SCANPOL ® 9106 używa się jako wolne od oleju chłodzenie i smarowanie podczas obróbki mechanicznej i polerowania przedmiotów w bębnach obrotowych.

SCANPOL ® 9106 nie jest emulsją oleju i wody i dlatego nie ma potrzeby mycia przedmiotów po obróbce mechanicznej. Nie kompleksuje metali ciężkich i nie utrudnia obróbki w oczyszczalni ścieków.

SCANPOL ® 9106 został opracowany specjalnie do stosowania jako chłodziwo / smar w mechanicznej obróbce żelaza, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi lub jego stopów, tworzyw sztucznych, gdzie wymagane jest zachowanie czystości powierzchni obrabianego produktu.Podczas suchej obróbki tworzyw sztucznych istnieje ryzyko, że ciepło tarcia wpłynie na obrabiany materiał i uniemożliwi jego mechaniczną obróbkę. Ten negatywny wpływ ciepła może zostać zredukowany lub całkowicie wyeliminowany, gdy zastosowany zostanie SCANPOL ® 9106 .Do czyszczenia z pozostałości SCANPOL® 9106 i powierzchni obrabianych nie są potrzebne żadne rozpuszczalniki ani alkaliczne roztwory odtłuszczające. Wszystkie metale mogą być spawane natychmiast po obróbce, bez konieczności czyszczenia z resztek SCANPOL®9106.

SCANPOL ® 9106 jest znakomicie rozpuszczalny w wodzie. Oznacza to, że obrabiane przedmioty można spłukać wodą aby usunąć resztę SCANPOL ® 9106.

Resztki SCANPOL ® 9106 w wodzie płuczącej łatwo ulegają biodegradacji.

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Skład:            Mieszanka smarów rozpuszczalnych w wodzie

Wygląd:        przezroczysty, jasnożółty roztwór

Ciężar:          1,02

pH:                7,5 -9,0

 

ZALETY

– Brak potrzeby czyszczenia po obróbce

– Można spłukać wodą miejską

– Bakterie nie rozwijają się w roztworze

– Stężenie smarów można zmierzyć za pomocą miernika załamania światła

 

WYPOSAŻENIE

Istniejące urządzenia dozujące i natryskowe można stosować po starannym wyczyszczeniu całego układu z poprzedniego płynu do cięcia.

 

INSTRUKCJE

 

Przed użyciem SCANPOL ® 9106 w pełnej skali zalecane jest sprawdzenie działania poprzez przeprowadzenie próby technicznej.

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Skład:       Mieszanka smarów rozpuszczalnych w wodzie

Wygląd:    przezroczysty, jasnożółty roztwór

Ciężar:      1,02

pH:           7,5 -9,0

Produkt gotowy do użycia.

W przypadku używania w bębnach obrotowych  zalecane stężenie to 5 -10 %.

 

OPAKOWANIA

Produkt dostępny w 25 l. lub 200 L polietylenowych opakowaniach.

 

Pobierz kartę techniczną.

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania tegoż produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu do określonych celów.