BlogKoagulanty i flokulanty – technologia SCANPOL®

Koagulanty i flokulanty – technologia SCANPOL®

Dodane: 22.05.2020

Koagulant, dekompleksant SCANPOL® 15

Koagulant SCANPOL® 15 jest bardzo przydatnym do oczyszczania ścieków i znajduje zastosowanie przy wytrącaniu zanieczyszczeń i metali z roztworów zawierających związki kompleksujące metale ciężkie. Koagulant SCANPOL ® 15. Szczególnie  polecany w sytuacjach, gdy zrzucane wody mają zawierać małe ilości metali ciężkich.

Przejdź do opisu produktu…

Koagulant organiczny SCANPOL ® 18

SCANPOL ® 18 to organiczny koagulant, pomaga przy wytrącaniu organicznych zanieczyszczeń i metali z roztworów. Jest specjalnie przystosowany do oczyszczania ścieków wówczas, gdy zrzucane wody mają zawierać małe ilości zanieczyszczeń typu organicznego jak również metali ciężkich.

Przejdź do opisu produktu…

Koagulant żelazowy SCANPOL® 27

Produkt ten stosowany jest głównie do usuwania metali ciężkich, fosforu, fluorków, ChZT z obrabianych zanieczyszczonych ścieków.  Powoduje wytworzenie się małych ilości osadów w porównaniu ze standardową metodą używającą chlorek żelaza jako koagulant i wapno jako środek neutralizacji. Dostarczany jest w postaci gotowego do użycia roztworu  ( pH= 1,5-3). Może być używany do usuwania siarkowodoru w wstępnej obróbce ścieków w garbarni.

Przejdź do opisu produktu… 

Koagulant żelazowy SCANPOL® 40

Produkt ten powinien być stosowany wówczas, gdy zrzucane wody muszą zawierać małe ilości metali ciężkich, fluorków, ChZT oraz fosforanów. SCANPOL® 40 wytwarza małe ilości osadów w porównaniu ze standardową metodą używającą chlorek żelaza jako koagulant i wapno jako środek neutralizacji. Dostarczany jest w postaci gotowego do użycia roztworu .

Przejdź do opisu produktu…

Flokulanty SCANPOL® 55,54,51

Produktami tymi są głównie polimery akrylowo-amidowe; stosowane są jako flokulanty do skoagulowania, kłaczkowania  wytrąconego osadu. Produkty te są proszkami i powinny być używane w postaci 0,05 – 0,1% roztworów wodnych.
Przy pomocy któregoś z tych produktów osiąga się optymalne kłaczkowanie wytrąconego osadu i o tym decydują odpowiednie badania laboratoryjne.

Przejdź do opisu produktu…

Koagulant glinowy SCANPOL® 87

Jeżeli wymagana jest niska zawartość metali ciężkich, fosforu, fluorków oraz niski poziom ChZT, zanieczyszczone wody mogą być obrabiane za pomocą SCANPOL® 87. Dostarczany jest w postaci gotowego do użycia roztworu .

Przejdź do opisu produktu…

PRODUKTY  UZUPEŁNIAJĄCE SERII SCANPOL®

SCANPOL® 9

SCANPOL® 9 CIECZ MYJĄCA została specjalnie przygotowana do wewnętrznego mycia
urządzeń do wywoływania , stripowania fotoresistów i maski lutowniczej przy produkcji obwodów drukowanych.

Przejdź do opisu produktu…     

SCANPOL® 9106

Wolne od oleju chłodzenie i smarowanie podczas obróbki mechanicznej. SCANPOL® 9106 to ciecz specjalnie przygotowana do mechanicznej obróbki metali i materiałów plastycznych. SCANPOL® 9106 nie jest emulsją oleju i wody i dlatego nie ma potrzeby mycia przedmiotów po obróbce mechanicznej.

Przejdź do opisu produktu… 

Antypieniacz SCANPOL®502

Antypieniacz SCANPOL®502 jest skoncentrowanym, wolnym od silikonów oraz rozpuszczalników organicznych środkiem przeciwpieniącym. Zaprojektowany w celu przeciwdziałania powstawaniu piany oraz jej redukcji w procesach wywoływania oraz usuwania fotopolimeru przy produkcji obwodów drukowanych. Szczególnie polecany w aplikacjach, gdzie nie wolno używać antypieniaczy zawierających silikony.

Przejdź do opisu produktu…

 

© Copyright Scandrill S.C.

Poprzedni wpis