BlogRedukcja metali ciężkich.

Redukcja metali ciężkich.

Dodane: 06/05/2020

Podczas oczyszczania i neutralizacji ścieków przemysłowych, wytrącają się zawarte w nich ciężkie metale i inne zanieczyszczenia na ogół w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków, fosforanów, węglanów lub innych kombinacji nierozpuszczalnych soli.

Wodorotlenki niektórych metali zaczynają wytrącać się już w kwaśnym środowisku (Fe,Al.), podczas gdy inne wymagają odczynu alkalicznego ( Zn, Ni, Cd).

Na efekt wytrącania metali ze ścieków przemysłowych wpływa ponadto wiele czynników a mianowicie:

– dodawanie reagenta

– sposób i szybkość mieszania

– obecność innych anionów i związków kompleksowych

– itd.

Dlatego w praktyce efekt wytracania zanieczyszczeń i metali, wyrażony pozostałą ilością zanieczyszczeń i metali w ściekach oczyszczonych, najczęściej nie pokrywa się z wartościami wynikającymi z ich iloczynów rozpuszczalności, ani też nie odpowiada zakresom pH określonym dla czystych roztworów zawierających pojedyncze metale lub zanieczyszczenia.

Wodorotlenki metali wytrącane podczas neutralizacji ścieków usuwane są najczęściej w czasie sedymentacji ścieków. Szybkość i efekt sedymentacji  podczas obróbki ścieków pogalwanicznych można  poprawić poprzez użycie  koagulantów i flokulantów  SCANPOL ®.  Zastosowanie naszych innowacyjnych produktów ma bardzo duży wpływ na ilościowe wytrącanie metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń.

 

oczyszczalnia ścieków przemysłowych SCANPOL®
Poprzedni wpis
Następny wpis